Chan, W. M. M., Lee, J. S. S., Theng, C. S. T., Chua, S. H., & Oon, H. H. B. (2011). Narrowband UVB-induced lichen planus pemphigoides. Dermatology Reports, 3(3), e43. https://doi.org/10.4081/dr.2011.e43